neděle 14. března 2010

Nová ankteta

Nová anketní otázka, tentokráte týkající se uzemnění antén. Anketa dostupná pravém sloupci webu.