úterý 2. dubna 2013

neděle 31. března 2013

Celková mapa pokrytí D-STAR CZ


Milan OK1MX, vypublikoval povedenou, aktuální mapu pokrytí reflektoru DCS019B.

Převzaté info k mapám:

Interpretace mapy: Nejsvětlejší odstíny začínají na 20dBuV/m t.j. pokrytí použitelné pro vozidlové stanice. Gradient je 5dB na změnu odstínu. Pro ruční stanice je pokrytí okolo 30-40dBuV/m, což jsou sytější barvy. Pokrytí je počítáno na střední hodnotu čtverců, je možné že i v bílém bodě lze nalézt místo kde bude možné spojení navázat, stejně tak to platí obráceně. Výpočet platí pro výšku 2m nad zemí. Verze mapy č. 2, kde je nejslabší odstín (20dBuV/m) lépe zřetelný.