čtvrtek 20. listopadu 2008

OK0Z Kelčský Javorník 865 m.n.m.

Vážení přátelé radioamatéři,

je pro mě milou povinností, Vás oficiálně informovat o projektu, na kterém pracujeme již několik měsíců a nyní se posouvá do fáze fyzické realizace. Tím projektem je stavba nového převaděče OK0Z v pásmu 70cm na kótě Kelčský Javorník 865 m.n.m, umístěného na telekomunikační věži O2.

Náš záměr realizovat nový převaděč, byla jednak možnost umístění na uvedeném majetku O2 a dále pak využití potenciálu kóty Kelčský Javorník, který tento nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů bezpochyby nabízí. Ideální spojnice severní a jižní Moravy, která zde nyní chybí a stejně tak vykrytí oblastí směrem na S, SV a V (Bystřice pod Hostýnem, Hranice, Valašské Meziříčí a další). A dále pak vybudovat jednotný překryv lokálních převaděčů jako je OK0BF a OK0OZL. Stejně tak doplnit kvalitní bod v síti převaděčů umístěných na vyšších kótách, ale v hraničních částech Moravy, jako je OK0X, OK0BDL a OK0BH. Z technického hlediska, kterému se bylo nutné a bez vyjímky na telekomunikační věži přizpůsobit, nebylo možné realizovat převaděč v pásmu 2m. Zejména pak s ohledem na charakter ostatních služeb zde umístěných.


Technické řešení samotného převaděče je to, na čem nyní intenzivně pracujeme a zvažujeme případné varianty. Primární jsou kvalitní komponenty s maximální možnou spolehlivostí a parametry. V případě stavby z jednotlivých komponent, bude převaděč realizovaný na profi komponentech Motorola, které se osvědčily v reálném provozu na ostatních převaděčích, ať už amatérských nebo klasických profesionálních konvenčních převaděčů. Případnou druhou variantou je nákup kompletního profi převaděče od některé z renomovaných společností, která je nabízí (Motorola, Icom, Kenwood). Chceme se vyhnout nestandardním řešením přinášející rizika ve stabilitě celého systému a smotné spolehlivosti.

Technické řešení a samotný provoz převaděče jsou dva faktory podmíněny financemi, bez kterých takovéto projekty realizovat jak, všichni víme, dost dobře nelze. Proto bychom chtěli oslovit toto formou i Vás, radioamatéry zapálené pro svůj koníček, ochotné finančně podpořit tento projekt. A dále rozvíjet a aktivně podporovat radioamatérskou činnost na Moravě, kde myslím, že se jí přes všechny skeptické názory daří dobře a to je přeci to nejdůležitější.

V případě, že máte zájem podpořit již rozběhnutý projekt realizace převaděče OK0Z, zašlete prosím zcela dobrovolnou částku na účet 156634026 / 0300, kde uveďte do poznámky Vaši volací značku a jméno. A následně zašlete prosím informační e-mail na moji adresu. Po přijetí částky Vám bude na uvedený e-mail odesláno potvrzení přijetí platby. Za veškeré příspěvky Vám chceme předem poděkovat, zejména proto, že máte zájem podpořit tento projekt, který je určený Vám všem, budoucím uživatelům převaděče a radioamatérských aktivit. A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat Petrovi OK2ULQ, který na Kelčském Javorníku provozuje APRS, ze výrazné přispění, bez kterého by tento projekt nemohl vzniknout.

V současné chvíli je zajištěno následující:

  • smluvní vztah o pronájmu se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
  • byla provedena kladná kmitočtová koordinace
  • uhrazený správní poplatek na ČTÚ
  • ČTÚ vydalo souhlasné rozhodnutí a byla přidělena značka OK0Z
  • provedený nákup prvních dílčích komponentů převaděče
  • umístěna anténa převaděče, sdružená pro již aktivní APRS na věži, viz. foto:
Mapa teoretického pokrytí (769 KB! 1600x1200 pix)

Věříme, že Vás již započatý projekt OK0Z zaujal a děkujeme Vám za čas věnovaný výše uvedenému a zejména pak za případnou finanční podporu. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. Průběžné informace a foto k dispozici zde.

Děkujeme a 73

Zdraví Vás

Pavel OK4PS, Kuba OK2PJM a Marek OK2SJF