čtvrtek 19. listopadu 2009

Úhrada za provoz převaděče OK0Z

Na základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem kóty Kelčský Javorník, kterým je Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a zde umístěný převaděč OK0Z, byla stanovena výše roční platby za nájem. Proto prosíme o možné zaslání příspěvků pro potřeby úhrady tohoto nájmu. Bez peněz to prostě dnes nejde a budeme-li chtít převaděč na uvedené kótě provozovat, je nutné a zcela pochopitelné tento nájem hradit.

Věřím, že se najdou radioamatéři, kterým tento převaděč není lhostejný a budou ochotní přispět na provozní náklady. Což se bez výhrad týká i nás samotných, kdo převaděč realizovali.

Za příspěvky předem děkuji. Číslo účtu je uvedeno v pravém sloupci webu nebo zde 156634026 / 0300 (ČSOB). V případě dotazů jsem k dispozici.

Díky za podporu!