úterý 1. ledna 2013

Schéma DMR HAM sítě v CZ v2

Aktuální schéma DMR HAM sítě v CZ v2 k 1. 1. 2013

Vysvětlivky:

TS1, 2: Time Slot 1 nebo 2
CC: Color Code 0-15
Multisite Connect: vzájemné propojení převaděčů via IP síť

Stav DMR HAM v CZ