pátek 22. března 2013

OK0DAB - DMR MotoTRBO Brno


Postupně se nám podařilo upgradovat MotoTRBO RPTR v Brně až do stavu, kdy je schopný korektního provozu v HAM, zejména pak FW ver. R02.20.02.


:: OK0DAB (DMR MotoTRBO)
:: 439.450 MHz, -7.6 MHz
:: QTH Brno - Královo Pole
:: ANT 1x dipól
:: aktuálně *SK1 pro **TS1 a **TS2
:: ***CC1

*) skupina
**) Time Slot
***) Color Code

Kmitočet je nyní sdílený s D-STAR RPTR OK0BRQ (Brno - Kohoutovice), v případě, že dojde k nárůstu provozu, zajistíme osamostatnění na vlastní duplexní pár, tak aby nedocházelo k dlouhodobému možnému ovlivňování obou technologií v rámci Brna. To stejné pokud dojde na IP propojení s dalším MotoTRBO převaděčem, které se teoreticky rýsuje a snad i dopadne. Případně propojení do globální DMR-MARC sítě. Pak by se lokální provoz realizoval na TS2 a síťový na TS1. Stejně tak by byly upraveny skupiny dle DMR-MARC a to i v případě pouhého propojení v rámci CZ.  

Jelikož se jedná o zařízení pro profi svět, kde místo značek jsou použita ID, je tedy nutná registrace uživatelů. Registrace globální, tak aby bylo možné s přiděleným ID využívat jak v tento moment OK0DAB, tak celosvětovou sít The DMR-MARC Worldwide Network.

ID si tedy můžete nechat přidělit správcem regionu na adrese:

Veřejná databáze přidělených ID vs call je k dispozici zde:

Na základě této databáze budou ID povolena pro provoz na OK0DAB. Po provedené registraci na DMR-MARC stačí dát vědět na registrace@dstar.cz, ID bude ověřeno na DMR-MARC a zaneseno do povoleného rozsahu ID na RPTR a potvrzeno uživateli zpět na emailovou adresu.

Provoz OK0DAB je logovaný.

OK0DAB MotoTRBO Brno - Královo Pole